นโยบายความเป็นส่วนตัว

omg.9939shop.com จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือ บริษัทของเรา เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้ สร้างบัญชี ผู้ใช้กับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้อาจมี ดังต่อไปนี้
- ชื่อ
- ที่อยู่สาหรับการจัดส่งสินค้า
- ที่อยู่อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์บ้าน
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
- เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
- เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้ารวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
- เพื่อการให้ ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

นอกจากนี้เราจะใช้ ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ
- การบริหารจัดการบัญชี ผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา
- ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ
- เพื่อตรวจสอบจานวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
- รวมทั้งเพื่อให้ เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
- เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติ ทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น
- เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความ ต้องการของท่านอันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและ บริการจากเราและด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ กล่าวมา
- เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ ตรงกับเราและ ยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้อย่างดีเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้เป็นลูกค้าของเรา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
omg.9939shop.com ขอยืนยันให้ ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูก เก็บรักษาไว้ ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
- กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
- ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจาเป็นในการเก็บข้อมูลไว้ แล้วเพื่อความปลอดภัย

Comments

comments