แจ้งผลการโอนเงิน

โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ OMG ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ และให้คลิกเครื่องหมายถูกที่หน้ารายการแล้วกรอกข้อมูล (กรณีซื้อหลายชิ้น ให้ทำเครื่องหมายถูกให้ครบทุกรายการ)


** โปรโมชั่นของแถม ท่านจะได้รับตามโปรโมชั่นในเดือนนั้นๆ **

ที่อยู่ในการจัดส่ง*
(ต้องกรอก)

ชื่อ*
(ต้องกรอก)
นามสกุล*
(ต้องกรอก)
อีเมล์*
(ต้องกรอก)
เบอร์โทรศัพท์*
(ต้องกรอก)

จำนวนเงินที่โอน*
(ต้องกรอก)
โอนจากธนาคาร*
(ต้องกรอก)
สาขา/NO./Location*
(ต้องกรอก)

วันที่ทำการโอน*
วัน (ต้องกรอก)
เดือน (ต้องกรอก)
ปี (ต้องกรอก)

เวลาที่ทำการโอน*
ชั่วโมง (ต้องกรอก)
นาที (ต้องกรอก)

แนบไฟล์ : (ถ้ามีจะทำให้การตรวจสอบและส่งสินค้าเร็วขึ้น)

หลังจากกดยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปที่อีเมล์ของท่าน ถ้าท่านไม่เจอ กรุณาเช็คที่อีเมล์ขยะ (Junk Mail) ขอบคุณครับ


***เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงิน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ทางเราจะทำการเบิกสินค้า หลังจากที่ตรวจพบยอดเงินในบัญชีแล้วเท่านั้น

การตรวจสอบยอดเงิน อาจจะยังไม่ทราบผลในทันที ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบในเวลาที่แตกต่างกัน โดยบางธนาคารจะนำส่งในวันทำการ ถัดจากวันที่มีการตัดเงินจากระบบของท่าน


 

 

Comments

comments